Liszt, "Enfant, si j'étais roi", Todd Strange, Tenor